☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Niedziela 19.05.2019

zaawansowane

Organizacja jednostki

Organizacja jednostki

Regulamin Organizacyjny

Struktura organizacyjnaOrganizacja jednostki

 

W strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach niezwykle ważną rolę odgrywają pracownicy, zapewniając nie tylko sprawne funkcjonowanie placówki, ale także odpowiednią terapię dla mieszkanek ośrodka. Każdy z pracowników domu posiada swój zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Sekcja Koordynowana jest przez główną księgową i zajmuje się działalnością finansową i techniczną domu.

Sekcję opiekuńczo-terapeutyczną koordynuje pracownik socjalny, któremu podlegają zespoły opiekunów, na czele których stoją koordynatorzy. Wszystkie mieszkanki Domu mają wyznaczonego kuratora oraz pracownika pierwszego kontaktu. Każda z osób pracująca na stanowisku opiekuna i terapeuty zajęciowego i będąca jednocześnie kuratorem posiada dokument, iż został drogą sądową ustanowiona kuratorem lub opiekunem prawnym.

„Uprawnienia przyznawane opiekunowi pozwalają mu zwykle na podejmowanie wszystkich decyzji pozostających w zakresie tych uprawnień. Opiekun nie może podjąć ważnej decyzji, która wykraczałaby poza ten zakres” ( Adrian D. Ward 1996, s.-39)

Do zadań kuratora , opiekuna lub pracownika pierwszego kontaktu należy:

 • zadbanie o nowy ubiór mieszkanki,
 • zakup potrzebnych rzeczy do w miarę normalnego życia,
 • wyprawienie imienin lub urodzin,
 • obserwowanie postępów swojej podopiecznej,
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji opracowanej przez psychologa,
 • informowanie koordynatorów grup o zmianach w zachowaniu swojego podopiecznego,
 • współpraca z instruktorami terapii, psychologiem i pedagogiem. 


Obecnie Dom funkcjonuje na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu nr449/2012 z dnia 13.12.2012 r., oraz na decyzji nr 17/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na czs nieokreślony.
Każdy pracodawca powinien zapewnić swojemu pracownikowi godne stanowisko pracy. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach spełnia takie warunki, każdy pracownik traktowany jest przez dyrektora i kierowników działów godnie i z należytym szacunkiem.

 

Odwiedziny mieszkańców:

 1. Każda pierwsza niedziela miesiąca jest niedzielą odwiedzin do godz. 18:00. W tym dniu dostępny jest Dyrektor, Koordynator Sekcji Opiekuńczo-Terapeutycznej, Pracownik socjalny w godz. 11:00 - 13:00 oraz koordynatorzy zespołów opiekuńczych  w godz. 6:00 - 14:00.
 2. W pozostałe dni istnieje możliwość odwiedzin mieszkańca do godz. 15:00.
   

 

 


 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X