☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Niedziela 19.05.2019

zaawansowane

zadania i kompetencje

Zadania jednostki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 27.08.2012 r.(Dz. U. z 2012 r., poz.964) Dom Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:

1. Zapewnia warunki bytowe:

a) miejsce zamieszkania

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości.

2. Zapewnia warunki opiekuńcze:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

d) rehabilitację osób niepełnosprawnych.

3. Wspomagające, polegające m.in. na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c) umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturowych,

d) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

e) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

f) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców, dostępności do informacji oraz sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

4. W zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewnienie dzieciom:

a) pobieranie nauki,

b) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,

c) uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się, złożonego do ośrodka pomocy społecznej, właściwego do jej miejsca zamieszkania, pobytu lub postanowienia sądowego . Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć:

1. inna osoba fizyczna lub prawna,

2. powiatowe centrum pomocy rodzinie,

3. ośrodek pomocy społecznej.

Decyzję administracyjną o skierowaniu lub odmowie skierowania do odpowiedniego domu pomocy społecznej:

1.  prowadzonego przez powiat lub na jego zlecenie – wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie,

2.  prowadzonego przez gminę lub na jej zlecenie – wydaje prezydent, burmistrz, wójt lud z jego upoważnienia kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Wytworzył:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2015-07-21)
Udostępnił:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2006-04-03 15:33:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2018-10-10 09:01:21)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X