☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Niedziela 19.05.2019

zaawansowane

Rys historyczny

RYS HISTORYCZNY DPS-u w BRZEZINACH

Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnychj intelektualnie znajduje się w małej miejscowości w województwie zachodniopomorskim w Brzezinach. Jest to poniemiecki pałac, który był nie zamieszkały od zakończenia działań wojennych. W 1960 roku został przejęty przez były Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie. W tym samym roku podjęto decyzje o rozpoczęciu kapitalnego remontu i adaptowaniu tego pałacu na Zakład Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych. Pierwszy dyrektor domu, otrzymał polecenie z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Wojewódzkiej Rady Narodowej by do końca roku 1960 zakupić niezbędne maszyny, urządzenia, sprzęt i odzież oraz zapewnić pomoc wykonawcy remontu, by jak najszybciej oddać budynek do użytku. W opuszczonych budynkach założono gospodarstwo rolne o obszarze 10h. Ze szpitala w Nowogardzie otrzymano klacz, sprowadzono trzodę chlewną i ptactwo domowe. Kolejnym krokiem w organizowaniu domu było wybudowanie garaży i pralni.

W 1964 roku ukończono remont całego ośrodka, który był gotowy do przyjęcia pierwszych mieszkanek. Od 1964 roku dom prowadził własną działalność rolna, hodował trzodę chlewną i ptactwo domowe. Uprawiany był także ogród warzywny i sad nad którymi opiekę sprawowały siostry zakonne. W tych latach w zakładzie znalazło zatrudnienie około 80 osób. DPS był drugą instytucją zatrudniającą taką dużą ilość pracowników, pierwszą była Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

W 1965 roku w domu mieszkało 55 dzieci z różnym stopniem upośledzenia. Od samego początku istnienia domu, przystosowywany był on do przyjmowania kobiet. Przy opiece nad dziećmi czuwało 33 pracowników i cztery siostry zakonne „Samarytanki”, które zostały oddelegowane przez Matkę Generalną ze zgromadzenia w Warszawie i zatrudnione w jednostce. Do podstawowych zadań Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach należała opieka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo. Od początku istnienia DPS-u, siostry starały się dostosowywać formy rehabilitacji do rozwoju umysłowego i fizycznego dziewcząt przebywających w ośrodku. Już w początkowych latach swojego funkcjonowania zakład został podzielony na cztery grupy- oddziały:

I. dzieci najmniej niedorozwinięte, starsze

II. dzieci najmniej niedorozwinięte, młodsze

III. dzieci leżące

IV. dzieci głęboko niedorozwinięte.

W placówce stosowany był  system wychowawczy tak zwany „rodzinkowy”- grupowy. Na czele każdej grupy stały siostry zakonne. Dużą rolę w zakładzie odgrywał także dyrektor, który sprowadzał potrzebny sprzęt i urządzenia do leczenia dzieci. Siostry zakonne i pracownicy zapewniali mieszkankom opiekę przez całą dobę, wkładając w swoją pracę dużo miłości i serca.

Od początku powstania domu czyli, od 1964 roku w zakładzie zaszły duże zmiany w strukturze placówki. Zostało zlikwidowane gospodarstwo rolne, ogród a liczba mieszkanek wzrosła do 111.

W 1991 roku rozpoczął swoją działalność na terenie DPS Ośrodek Terapii Zajęciowej. Powstał on w adaptowanym przez zakład budynku znajdującym się po drugiej stronie drogi lokalnej. Prowadzone tam były następujące zajęcia:


v ogrodniczo- hodowlane

v rekreacyjno- sportowe

v plastyczne

v muzyczne

v gastronomiczne.

Ośrodek ten wyposażony został w specjalistyczne pomieszczenia do terapii zajęciowej oraz salę gimnastyczną. Niewątpliwym atutem tego ośrodka było to, iż od 1994 roku funkcjonowały tam formy tzw. mieszkalnictwa chronionego, czyli mieszkanki samodzielnie prowadzą gospodarstwo, częściowo nadzorowane przez personel. Rok później oddano do użytku, następny budynek mieszkalny, w którym zamieszkało 17 podopiecznych z upośledzeniem umysłowym znacznym.

            Obecnie w naszym domu zamieszkuje 104 mieszkanki, w tym 1  osoba niepełnoletnia. Przede wszystkim są to osoby leżące, głęboko upośledzone. Wszystkie mieszkanki naszego domu mają zapewnioną pomoc socjalną, medyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną oraz duchową.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach przeprowadził szereg zmian, od 2004 r. realizował program naprawczy dostosowujący Dom do standardów europejskich. Zrealizowano następujące prace:

- modernizacja sieci CO

- kompleksowa wymiana okien wraz z przebudową mansard

- modernizacja łazienek i WC dostosowująca ich ilość i jakość do potrzeb osób niepełnosprawnych

- montaż głównego wejścia do DPS dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego wymogi Konserwatora Zabytków

- instalacja profesjonalnej sieci komputerowej oraz łącza internetowego

- zorganizowanie nowej pracowni terapii zajęciowej - gospodarstwa domowego

- systemem gospodarczym zaadoptowanie budynku warsztatowego na potrzeby administracji

- montaż systemu p. poż. oraz przyzywowego

- szereg zmian kadrowych oraz struktury zatrudnienia.

Jednostka zrealizowała prace związane z odnowienieniem elewacji budynku oraz likwidacji barier architektonicznych umożliwiając poruszanie się osobom niepełnosprawnym po schodach. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w skołach policealnych i wyższych.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach spełnił standardy i decyzją nr 17/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r Wojewody Zachodniopomorskiego uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Decyzją z dnia 27 grudnia 2010 r. Wojewody Zachodniopomorskiego DPS w Brzezinach uzyskał pozwolenie na prowadzenie Domu dla 104 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Wytworzył:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2015-07-21)
Udostępnił:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2006-09-19 15:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2018-10-10 09:02:07)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X