☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzeinach

w sprawie odwołania zakazu odwiedzin i urlopowania mieszkańców tutaj

 

 

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o powierzenie grantu
pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19. Środki, w wysokości  10 328,00 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników.  

 

Opracowała :
Maria Gmerek
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 

 

 

Powiat Choszczeński

współrealizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

 

 

Dofinansowanie projektu:  10 328,00 zł

 

 

Fundusze Europejskie

         Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w postaci grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS nr: POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

        Projekt ma na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie pozwoli na ochronę życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Łączna kwota dofinansowania: 322 770,00 zł.

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

 

Brzeziny 1

73-220 Drawno

Telefon: (+48) 95 768 10 66


wew 25 - księgowość, zaopatrzenie

wew 24 - gabinet medyczny

wew 27- pracownik socjalny

 

Fax: (+48) 95 768 11 99


NIP: 594-106-65-25

REGON: 000293396

 

E-Mail: biuro@dpsbrzeziny.pl, dyrektor@dpsbrzeziny.pl, kierownik@dpsbrzeziny.pl

 

Oficjalna strona internetowa: www.dpsbrzeziny.pl

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Grenda - Łojko
(2015-07-21)
Udostępnił:
Garstwcki Bohdan
(2006-08-21 11:13:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Garstwcki Bohdan
(2006-08-21 11:17:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 301089